Kategória: Aktuality

 • Poďakovanie za úrodu 2023

  Poďakovanie za úrodu 2023

  V rámci jesenných kántrových dní, ktorých obsahom bolo poďakovanie za úrodu, sme slávili sv. omšu na poďakovanie za úrodu, v ktorej závere boli požehnané plody zeme, ktoré si veriaci priniesli na požehnanie a po skončení sv. omše sa vzájomne podelili aj s ostatnými veriacimi s týmito plodmi tohtoročnej úrody. Bohu vďaka!

 • Stretnutie mám z Modlitieb matiek

  Stretnutie mám z Modlitieb matiek

  Dňa 14. októbra 2023 od 10.30 hod. sa v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutočnístretnutie mám z Modlitieb matiek.

 • Diecézny florbalový turnaj

  Diecézny florbalový turnaj

  Komisia pre mládež pozýva mladých zapojiť sa do diecézneho kola florbalového turnaja o pohár predsedu KBS. Diecézny turnaj sa uskutoční v sobotu 28.10. 2023 v Rabči. Viac informácii a prihlásenie pre tímy najdete na výveske alebo www.komisia.sk

 • Diecézny výstup mladých na (spišský) Sion

  Diecézny výstup mladých na (spišský) Sion

  Komisia pre mládež pozýva mladých v sobotu 21.10. 2023 zažiť výnimočnú udalosť v našej diecéze. Spoločne sa chceme zúčastniť biskupskej vysviacky nášho nového otca biskupa Františka. A potom sa pomodliť za našu diecézu na vrchu Sľubica. Viac info na výveske, alebo www.komisia.sk

 • Trojmedzie 15.9. 2023

  Trojmedzie 15.9. 2023

  Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa uskutočnila pobožnosť krížovej cesty na miestnej Krížovej ceste našich otcov, po ktorej nasledovala sv. omša na Trojmedzí obetovaná za našich zosnulých otcov. Bolo nám dopriate krásne počasie a tak sa zišlo pekné spoločenstvo veriacich.  Po skončení sv. omše nasledovalo agapé – v podobe výborného guláša – ktorý pripravila rodina…

 • Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

  Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

  Kňazský seminár v Spišskej Kapitule pozýva chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu. Všetky podrobné informácie nájdeš na tomto odkaze:  https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-vysokoskolakov-1

 • Vezmi a čítaj

  Vezmi a čítaj

  Komisia pre mládež Spišskej diecézy pozýva zapojiť sa duchovnej kytice pre nášho novozvoleného biskupa – otca Františka Trstenského.  Biskup František je známym milovníkom Božieho slova a jeho veľkou túžbou je šíriť poznanie Svätého písma.  Aj preto sme sa rozhodli „uviť preňho kyticu“ z jednotlivých kníh Svätého písma, ktoré prečítame. Veríme, že najväčšiu radosť mu prinesie to, ak…

 • Duchovná kytica

  Duchovná kytica

  Spišské biskupstvo pozýva všetkých ľudí dobrej vôle zo Spišskej diecézy, ale aj z iných diecéz, zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského.  V rámci mesačnej duchovnej prípravy vás pozývame vytvoriť duchovnú kyticu pre nášho nového diecézneho biskupa a odovzdať mu ju duchovne, alebo aj prostredníctvom informácie, ktorú môžete poslať na emailovú…

 • Univerzia tretieho veku

  Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka štúdium na Univerzite tretieho veku (UTV) Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúkame vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie): Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na…

 • Stretnutie Matiašovčanov Slovenska 

  Stretnutie Matiašovčanov Slovenska 

  Po piatich rokoch sa opäť v našej obci a farnosti konalo stretnutie troch obcí – Matiašoviec zo Zemplína, Spiša a Liptova. Stretnutie začalo privítaním hostí v sále kultúrneho domu odkiaľ sa účastníci premiestnili do farského kostola sv. Ladislava na sv. omšu, ktorú celebroval Vdp. Peter Pincel z farnosti Matiašovce, spolu s miesnym správcom farnosti. Stretnutie…