Reštaurovanie kazateľnice


Restaurovanie_kazatelnice_LM1

Restaurovanie_kazatelnice_LM2

Restaurovanie_kazatelnice_LM3

Restaurovanie_kazatelnice_LM4

MK-SR-a-KNL-1