Výmena vstupných dverí


Dňa 25.10. 2023 firma INŠTAL s.r.o. priviezla a osadila nové vstupné dvere vo farskom kostole. Pôvodné dvere boli už nevyhovujúce, najma po tepelnoizolačnej stránke. Celú túto prácu sponzorovlala Komunitná nadácia Liptov. Vyslovujeme vedeniu firmy INŠTAL s.r.o. a jej pracovníkom, Komunitnej dadácii Liptov, ako aj Bohuznámym darcom a dobrodincom za dobrovoľné príspevky úrprimné Pán Boh zaplať a požehnaj!