Poďakovanie za úrodu 2023


V rámci jesenných kántrových dní, ktorých obsahom bolo poďakovanie za úrodu, sme slávili sv. omšu na poďakovanie za úrodu, v ktorej závere boli požehnané plody zeme, ktoré si veriaci priniesli na požehnanie a po skončení sv. omše sa vzájomne podelili aj s ostatnými veriacimi s týmito plodmi tohtoročnej úrody. Bohu vďaka!