Kategória: Aktuality

 •  Prosba o pokoj vo Svätej zemi

  V súvislosti s násilím vo Svätej zemi Sv. Otec František, prosí a povzbudzuje veriacich k modlitbám za pokoj v krajine, v ktorej žil Boží Syn. Mnohí ste v minulosti navštívili Svätú zem ako pútnici. Môžete vložiť prosbu za pokoj vo Svätej zemi do spoločných modlitieb v rámci svätej omše. Využite adorácie a rôzne pobožnosti (napríklad posvätného ruženca), a zahrňte do…

 • Detský balíček lásky

  Spišská katolícka charita v spolupráci s farskými charitami organizuje v priebehu Novembra prípravu vianočných darčekov pre deti na Ukrajine, žijúcim v bojových podmienkach (neraz bez uspokojenia základných potrieb – vrátane lásky rodičov a blízkych, o ktorých vojnou prišli). Viac informácií v priloženom letáčiku. Ďakujeme. Eva Puškárová, hlavná koordinátorka ukrajinských centier, farských charít a dobrovoľníkov

 • Infografika erbu diecézneho biskupa

  Infografika erbu diecézneho biskupa
 • Čas dušičkový …

  Čas dušičkový …
 • Reštaurovanie kazateľnice

  Reštaurovanie kazateľnice
 • Výmena vstupných dverí

  Výmena vstupných dverí

  Dňa 25.10. 2023 firma INŠTAL s.r.o. priviezla a osadila nové vstupné dvere vo farskom kostole. Pôvodné dvere boli už nevyhovujúce, najma po tepelnoizolačnej stránke. Celú túto prácu sponzorovlala Komunitná nadácia Liptov. Vyslovujeme vedeniu firmy INŠTAL s.r.o. a jej pracovníkom, Komunitnej dadácii Liptov, ako aj Bohuznámym darcom a dobrodincom za dobrovoľné príspevky úrprimné Pán Boh zaplať a požehnaj!

 • Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a odpustová slávnosť sv. Martina.

  Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a odpustová slávnosť sv. Martina.

  Pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.) sa uskutoční v sobotu 11. novembra 2023, v deň liturgického sviatku sv. Martina – patróna katedrály a našej diecézy,           celodiecézna ďakovná púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať a v homílii sa prihovorí Mons. František Trstenský, spišský diecézny               biskup. Celú…

 • Poďakovanie otca biskupa Františka

 • Oprava veže v Lipt. Sielnici

  Oprava veže v Lipt. Sielnici

  V dňoch 10. – 13.10. 2023 sa uskutočnili práce na výmene strešnej krytiny na veži kostola sv. Cyrila a Metoda v Liptovskej Sielnici. Ďakujeme firme p. Majzlíka s jeho pracovníkmi, tiež firme, ktorá poskytla lešenie, rovnako aj ochotným chlapom pri likvidácii odpadu aj odvoze a uskladnení nepoužitého materiálu, všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí nám pomohli realizovať túto…

 • Duchovná obnova pre otcov

  Duchovná obnova pre otcov

  V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí už po tretí krát duchovná obnova venovaná otcom, ktorú povedie kňaz Juraj Sedláček. Duchovná obnova je určená všetkým otcom, v istom zmysle chce nadviazať na predchádzajúce stretnutia, je však určená aj pre nových záujemcov. Tentokrát sa uskutoční na začiatku adventného…