Oprava veže v Lipt. Sielnici


V dňoch 10. – 13.10. 2023 sa uskutočnili práce na výmene strešnej krytiny na veži kostola sv. Cyrila a Metoda v Liptovskej Sielnici. Ďakujeme firme p. Majzlíka s jeho pracovníkmi, tiež firme, ktorá poskytla lešenie, rovnako aj ochotným chlapom pri likvidácii odpadu aj odvoze a uskladnení nepoužitého materiálu, všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí nám pomohli realizovať túto opravu. Ďakujeme aj za tých, ktorí sa modlili a vyprosili nám krásne počasie. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.