Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou 2024 v Liptovsko-Mikuláškom dekanáte


Spovedanie-Velka-Noc-2024