Vezmi a čítaj


Komisia pre mládež Spišskej diecézy pozýva zapojiť sa duchovnej kytice pre nášho novozvoleného biskupa – otca Františka Trstenského. 💐 Biskup František je známym milovníkom Božieho slova a jeho veľkou túžbou je šíriť poznanie Svätého písma. 📖 Aj preto sme sa rozhodli „uviť preňho kyticu“ z jednotlivých kníh Svätého písma, ktoré prečítame. Veríme, že najväčšiu radosť mu prinesie to, ak si vezmeme do rúk svoju bibliu a začítame sa do Božieho slova, ako nás k tomu nabáda aj vo svojej knihe Vezmi a čítaj. 

V tomto formulári 👉 https://forms.gle/HRZyAdRi9PX46soj9 👈 si môžeš vybrať knihu Svätého písma, do ktorej sa v nasledujúcich dňoch začítaš. 🥸 My výsledky tohto formulára spracujeme a odovzdáme biskupovi Františkovi pri jeho vysviacke 21.10.2023. 🎁