Trojmedzie 15.9. 2023


Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa uskutočnila pobožnosť krížovej cesty na miestnej Krížovej ceste našich otcov, po ktorej nasledovala sv. omša na Trojmedzí obetovaná za našich zosnulých otcov. Bolo nám dopriate krásne počasie a tak sa zišlo pekné spoločenstvo veriacich. 

Po skončení sv. omše nasledovalo agapé – v podobe výborného guláša – ktorý pripravila rodina Jaňáková, za čo jej patrí srdečné poďakovanie. Rovnako patrí poďakovanie pánovi starostovi Jánovi Jaňákovi spolu s poslancami obecného zastupiteľstva za prípravu celého areálu, a všetkým zúčastneným za vytvorenie rodinnej atmosféry. Nech je za všetko oslávený Boh.