Tretia etapa Ježišova cesta do Emauz


Veľkonočnou nedeľou vstupujeme do záverečnej 3. etapy nášho diecézneho pastoračného plánu „Ježišova cesta do Emauz“ a v nej sa chceme zamerať na Eucharistiu a jej miesto v živote kresťana. Naším spoločným úsilím teda bude pomôcť veriacim vstúpiť hlbšie do tajomstva Eucharistie a nanovo ohlásiť jej účinky v živote kresťana.

Ponúkame vám tieto aktivity a materiály:

 1. Aktivita pre rodiny
  Na tento účel sme pripravili letáčiky, ktoré majú formu pozvánky na Baránkovu svadobnú hostinu. Letáčiky obsahujú univerzálnu pozvánku na slávenie Eucharistie, krátky návod, ako sa aktívne duchovne zapojiť prinesením osobných obetných darov, a jednoduchú modlitbu pred sv. prijímaním a po ňom.
  Letáčik obsahuje aj pozvanie, aby si veriaci doma vedľa kríža umiestnili misku, do ktorej budú za všetky svoje obetné dary (chvály, utrpenia, modlitby, práce) dávať kamienok. Každý kamienok z našej cesty kresťana je iný, má inú váhu a iný tvar. Kristus ich však premieňa svojou dokonalou obetou. Toto jednoduché gesto môže zviditeľniť spoluúčasť veriacich na nebeskej hostine.
  Úlohou letáčika je novou formou privádzať veriacich k aktívnej spoluúčasti na slávení a prežívaní Eucharistickej obety.
 1. Aktivita pre deti
  Aj deti budeme v nasledujúce mesiace viac orientovať smerom k Eucharistii, zvlášť tie prvoprijímajúce. Pripravili sme na tento čas (dva mesiace) jednoduchý stierací plagát, nakoľko deti zaujal už v advente spôsob ako odkrývajú a spoznávajú pravdy o Ježišovi.
  Návod k stieraciemu plagátu: Na siteracom plagáte deti nájdu monštranciu, v ktorej je znázornená Eucharistia – Kristovo telo. Monštrancia je bohato zdobená rôznymi drahokamami, ktoré teraz ešte nevidieť. Okolo hostie je nápis z evanjelia o emauzských učeníkoch: „… v tom sa im otvorili oči a spoznali ho“.
  V jednotlivé nedele, si deti zotrú jedno okienko, v ktorom sa skrýva QR-kód, pri jeho načítaní si môžu deti vypočuť krátku audio katechézu o svätej omši. Začíname políčkom úplne hore pod krížikom a odkrývame jednotlivé polia v smere hodinových ručičiek, te to naznačené aj šípkou. Je to nastavené tak, že to vyjde presne do slávnosti Božieho Tela. Pri zotrení týchto políčok sa zároveň odkrývajú drahokamy. Na konci každej katechézy je výzva pre deti do najbližších dní, za jej splnenie si deti môžu vždy zotrieť malé kamienky na monštrancii alebo tie trochu väčšie kamienky na samom spodku. Tak postupne odhaľujú jej krásu.
  Na nohe monštrancie a na spodnom podstavci je ďalších 10 veľkých drahokamov, ktoré rovnako skrývajú QR-kód, ktorý keď deti načítajú, tak tam nájdu krátke video katechézy o rôznych svätých, s ktorými sa oboznámia s nejakou čnosťou. Tieto drahokamy budeme odkrývať každú sobotu keď bude ohlásené stretnutie prvoprijímajúcich detí – s nimi na fare – ostatné deti doma.
  Prajeme vám bohaté a radostné spoznávanie Pána Ježiša prítomného v Eucharistii.