Svetový deň seniorov a starých rodičov


V rámci slávenia tretieho Svetového dňa seniorov a starých rodičov bola v našej farnosti tejto skupine veriacich v obidvoch kostoloch vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Fotogaléria je z filiálneho kostola v Liptovskej Sielnici. Za fotografie ďakujeme pánovi Pavlovi Adamčiakovi.