Štúdium katolíckej teológie a iných odborov v Kňazskom seminári a Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule


Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023. Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutočni v marci. Prihláškana štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologicky inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí https://ks.kapitula.sk/sk/uvod.

Okrem povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programysociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť‘ na internetovej stránke Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/pracoviska-fakulty/teologicky-institut-v-spisskom-podhradi/.