Stretnutie mám z Modlitieb matiek


Dňa 14. októbra 2023 od 10.30 hod. sa v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutočnístretnutie mám z Modlitieb matiek.