Roráty


Srdečne pozývame na slávenie rorátnych svätých omší v kostoloch našej farnosti: v Liptovskej Sielnici v utorky a v Liptovských Matiašovciach v stredy a soboty vždy ráno o 6:00 do 16. decembra. Sledujte vždy aj aktuálne oznamy kde môže byť uvedená prípadná zmena.

Názov „roráty“ pochádza z latinskej adventnej antifóny pochádzajúcej zo 16. stor.: „Rorate coeli de super…“ – “ Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda.“ (Iz 45,8).

Roráty sú votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13) Naši predkovia chodili do kostola s lampášmi, ktorými si svietili na cestu a ktoré ich doviedli do cieľa. Podobne ako maják je pre námorníkov nádejou, lebo im oznamuje, že už nie sú ďaleko od pevnej zeme a zároveň ich aj vedie svojím svetlom do bezpečného prístavu, tak je naším svetlom počas celého adventu Kristus