Prosba o pokoj vo Svätej zemi


V súvislosti s násilím vo Svätej zemi Sv. Otec František, prosí a povzbudzuje veriacich k modlitbám za pokoj v krajine, v ktorej žil Boží Syn. Mnohí ste v minulosti navštívili Svätú zem ako pútnici.

Môžete vložiť prosbu za pokoj vo Svätej zemi do spoločných modlitieb v rámci svätej omše. Využite adorácie a rôzne pobožnosti (napríklad posvätného ruženca), a zahrňte do svojich modlitieb  aj prosbu o pokoj vo Svätej zemi.

Link, kde sa nachádza vyjadrenie Svätého Otca, ktoré povedal na generálnej audiencii 11. októbra 2023: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231011044.