Program mladých v Levoči


Komisia pre mládež v Spišskej diecéze v spolupráci s farským úradom v Levoči pozýva všetkých mladých v sobotu 1.7.2023 na odpust na Mariánsku Horu, kde bude program venovaný mladým s názvom „Boh to vidí inak“.

V programe, ktorý začne o 21:00, budú svedectvá mladých, piesne, diskusia s o. biskupmi, ale aj spoločná modlitba pred Sviatosťou Oltárnou a vyvrcholí slávením svätej omše o polnoci. Viac info na komisia.sk