Predvianočné vysluhovanie sv. zmierenia


 Pred vianočnými sviatkami nezabudnite na to najdôležitejšie – svätú spoveď. Ponúkame vám rozpis vysluhovania sv. zmierenia v celom Liptovsko-Mikulášskom dekanáte a prosíme, aby ste si sviatosť zmierenia nenechali na poslednú chvíľu.

SpovedanieVianoce2023