Pozvánka na nový ročník Diecéznej animátorskej školy


Komisia pre mládež v Spišskej diecéze otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy (DAŠ), ktorá je zameraná na vzdelávanie a formovanie ľudí, ktorým záleží na práci s mládežou. Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov. Animátorská škola prebieha vo Važci a trvá 2 roky – tvorí ju 16 víkendov a jedna letná 10-dňová akcia.

Mottom školy je „Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.“ Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou KBS, preto každý absolvent dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na prácu s mládežou. Prihlášku ako aj podrobnejšie infrorácie nájdete na www.komisia.sk alebo na plagáte, ktorý je v prílohe.