Požehnanie Krížovej cesty našich otcov


Požehnanie Krížovej cesty našich otcov, ktoré sa konalo 20.11. 22022 na slávnosť Krista Kráľa.