Pozdrav k 25. výročiu posviacky kostola sv. Cyrila a Metóda


LiptovskaSielnica-_pozdrav