Obnova manželských sľubov na sviatok Sv. Rodiny


Na sviatok Sv. Rodiny si niekoľko manželských párov prišlo obnoviť svoj manželský súhlas. Najstarší manželský pár žije spolu už 53 rokov najmladší 10 rokov.

Všetci sme vyprosovali osobitné požehnanie pre manželský a rodinný život všetkých manželstiev v našej farnosti, aby na orodovanie svätého Jozefa a Panny Márie zveľaďovali svoju lásku, žili ako domáca cirkev v Božej milosti a boli pravými svedkami viery v Ježiša Krista pre svoje deti a okolie