Návšteva Scotta Hahna na Slovensku


V dňoch 15. – 19. júna 2023 bude na Slovensku známy svetovo uznávaný biblista Scott Hahn so svojou manželkou Kimberley. Časť programu bude mať v Bratislave a časť v Košiciach.

18. júna 2023 popoludní sú pripravené v Košiciach 2 stretnutia otvorené pre verejnosť. Jedno s témou “Biblia v rodine”a druhé “Ako čítať Bibliu?”. Na obe podujatia sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem rozvíjať svoj vzťah s Božím slovom uprostred každodenného života. Viac informácií a aj možnosť kúpiť si dopredu vstupenku je na stránke www.scotthahn.sk.

Profesor Scott Hahn je bývalý presbyteriánsky pastor, konvertita a dnes svetoznámy katolícky biblista, teológ a spisovateľ. Od roku 1990 pôsobí na Františkánskej univerzite v Steubenville. So svojou manželkou Kimberly majú šesť detí.

Je zakladateľom a prezidentom St. Paul Center, ktorého poslaním je študovať a vyučovať biblickú teológiu zo srdca Cirkvi. Je autorom mnohých biblických komentárov, kurzov a podcastov o Biblii, viere a Cirkvi. V slovenskom preklade vyšli napríklad jeho knihy: Baránkova večera; Otec, čo plní sľuby; Kto si, Mária?; či Naša Cesta do Katolíckej cirkvi; Je dôstojné a správne.

Branislav Kožuch