Miništrantský tábor a duchovné obnovy v kňazskom seminári


Dávame do pozornosti letný tábor pre miništrantov na Sp. Kapitule – viac informácií v prílohe. Na miništrantský tábor môžu prísť najstarší žiaci – končiaci siedmaci, aby nebol veľký vekový rozptyl miništrantov. 

Martin Majda, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

tel: 0907417062

Ministrantsky-tabor-2023-pozvanka-1