Mimoriadny oznam!


Stretnutie členov SSV bude vo farskom kostole v nedeľu 4.6. 2023 po skončení sv. omše.