Kontakt


Rímskokatolícka cirkev
farnosť Liptovské Matiašovce
Liptovské Matiašovce 92
032 23 pošta Liptovská Sielnica

administrátor farnosti: Michal Pásztor
kancelária mobil: +421 918 122 160
e-mail: farnostlmatiasovce@gmail.com

Farský účet: SK10 0200 0000 0017 5690 6253
Kostol Liptovské Matiašovce : SK12 0200 0000 0019 1916 8399
Kostol Liptovská Sielnica : SK25 0200 0000 0030 0376 2995

kostolník LM: Ján Halaj, Mária Plazová, Peter Rusko
organista LM: Anabela Ratulovská

kostolník LS: Pavol Odlevák
organista LS: Milan Furgalák