Koledovanie Dobrej noviny sa neuskutoční


Koledovanie Dobrej noviny sa neuskutoční z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Možnosť prispieť na projekty Dobrej noviny však naďalej ostáva do označených pokladničiek, ktoré budú v kostoloch umiestnené 26.12.; 1.1. a 6.1. Rovnako môžete prispieť aj  cez bankový prevod. Variabilný symbol pre našu farnosť je 2822101644. Info nájdete aj na webstránke www.dobranovina.sk . Za Vašu štedrosť v mene tých, ktorí to potrebujú vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať