Stretnutie Matiašovčanov Slovenska 


Po piatich rokoch sa opäť v našej obci a farnosti konalo stretnutie troch obcí – Matiašoviec zo Zemplína, Spiša a Liptova. Stretnutie začalo privítaním hostí v sále kultúrneho domu odkiaľ sa účastníci premiestnili do farského kostola sv. Ladislava na sv. omšu, ktorú celebroval Vdp. Peter Pincel z farnosti Matiašovce, spolu s miesnym správcom farnosti. Stretnutie pokračovalo na miestnom ihrisku s pestrým programom v príjemnej a radostnej atmosfére k čomu prispelo aj nádherné slnečné počasie. Ďakujeme a tešíme na na stretnutie o rok v Matiašovciach na Spiši.