Fotografie z  zo slávnosti 25 výročia posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda v Liptovskej Sielnici