Duchovná obnova pre chlapcov a miništrantov 


Dávame vám do pozornosti duchovnú obnovu pre miništrantov a starších chlapcov.

Všetky informácie sú na: 
https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-vysokoskolakov alebo https://www.facebook.com/ksjanavojtassaka.

Martin Majda, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie, tel: 0907417062