Diecézny výstup mladých na (spišský) Sion


Komisia pre mládež pozýva mladých v sobotu 21.10. 2023 zažiť výnimočnú udalosť v našej diecéze.

Spoločne sa chceme zúčastniť biskupskej vysviacky nášho nového otca biskupa Františka.

A potom sa pomodliť za našu diecézu na vrchu Sľubica.

Viac info na výveske, alebo www.komisia.sk