Diecézne stretnutie mládeže 6.4. 2024


DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE  2024 – téma: 99+1

Program stretnutia pozostáva zo 4 častí a má v sebe evanjelizačnú aj formačnú časť. Toto stretnutie môže byť novým impulzom a pomôcť mladým vo farnosti.

Miesto: Katedrála sv.Martina

  • 9,30  Privítanie 
  • 9,40  Slovko o.biskupa + krátka diskusia

Miesto: Aula, Stodola

  • 10,30 IMPULZ (1.blok) – možnosť vybrať si 1 z 3 tém
  • 11,00 Prestávka
  • 11,30 IMPULZ (2.blok) – možnosť vybrať si 1 z 3 tém

Témy na IMPULZ: 1. Kerygma; 2. Odpustenie v rodine; 3. Osobné povolanie

Miesto: telocvičňa – átrium a jedáleň

  • 12,00 Obed

Miesto: areál Spišskej kapituly

  • 12,00 Aktivity a 10 workshopy (súčasne s obedom)

Miesto: Katedrála sv. Martina

  • 14,15 Svätá omša – s otcom biskupom Františkom
  • 15,30 Požehnanie na Cestu – ukončenie stretnutia

(Počas celého podujatia – možnosť sviatosti zmierenia a duchovného rozhovoru)