Deviatnik. Kto dá prístrešie Sv. Rodine?


Veriaci sa vo farnosti zapojili do známej deväťdňovej pobožnosti pred slávnosťou Narodenia Pána. Prvý deň začali vo farskom úrade a v ostatné dni pokračovali po jednotlivých rodinách. Pripojili sa ja veriaci, ktorí neboli prihlásení do deviatnika a tak sa vytvorilo pekné spoločenstvo, ktoré „bedlivo a túžobne očakávalo prisľúbený dar spásy“ (porov. Adventná prefácia I.) a tak „sa s radosťou pripravovali na slávnosť jeho narodenia“ (porov. Adventná prefácia II.).

Tešili sa, že sa tento zvyk obnovil, mnohým to pripomenulo ich detstvo či mladosť, a rovnako sa tešli, že pomerne rýchlo sa naučili aj dialogickú pieseň „Kto klope tam“. V každej rodine bolo pripravené aj malé agape. Obraz ostal v rodine, ktorá ho prijala v posledný deň a bude tam až do ďalšieho deviatnika, na ktorý sa už teraz tešia všetci účastníci, pokiaľ to Pán Boh dopraje, a povzbudzujú aj ostatných farníkov k účasti či prijatiu Sv. Rodiny vo svojich domovoch.