Deň modlitieb za synodu


Informujeme vás, že na konci mariánskeho mesiaca máj sa v stredu 31. 5. 2023 na Mariánskej hore v Levoči, v Bazilike Navštívenia Panny Márie, uskutoční Deň modlitieb za synodu.

Svätú omšu o 17.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. 

Po svätej omši bude nasledovať eucharistická adorácia.

Môžete pozvať veriacich na toto podujatie.–Tomáš Pavlikovský