Dekanátne stretnutia mádeže


 Nedeľa Krista Kráľa je Svetovým dňom mládeže. V našej diecéze ho chceme sláviť na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023 vo farských kostoloch na týchto miestach: Spišská    

          Nová Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Trstená, Ružomberok.

Program https://www.komisia.sk/podujatia/dekanatne-stretnutia-mladeze-25-11-2023/ 

Drahí kňazi, prosím vás, v mojom mene osobne pozvite mladých ľudí vo svojej farnosti a poďte spolu s nimi na tieto stretnutia.

Kráčajme spoločne, nech aj takto pocítia záujem a starosť Cirkvi o nich.

+ František