Adventná aktivita „Betlehem“ vyhodnotenie


Deti, ktoré sa zapojili budú odmenené na slávnosť Zjavenia Pána po sv. omši.