Benediktín Jozef: Adorácia nás učí pokore, odpútaniu sa od samých seba


https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230424020