Autor Peter Fuzia

 • Ružomberské Hanusove dni

  Ružomberské Hanusove dni

  V dňoch 5. – 7. mája 2024 sa uskutoční 1. ročník mestského kultúrno-akademického festivalu Ružomberské Hanusove dni. Festival sa bude konať v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tohto ročníka je Kresťanská kultúra – jej dedičstvo, výzvy, súčasný stav, ale aj dôležitosť jej formovania. Celý program festivalu je dostupný na stránke hanusovedni.sk. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

 •  Deň otvorených dverí.

   Deň otvorených dverí.

  21. apríla 2024, na Nedeľu Dobrého Pastiera, sa bude konať v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule Deň otvorených dverí. Prijmite pozvanie predstavených a seminaristov na toto podujatie.

 • Poďakovanie diecézneho biskupa

  Poďakovanie diecézneho biskupa

  Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj…

 • Sviatok Božieho milosrdenstva 6. – 7.4. 2024

  Sviatok Božieho milosrdenstva 6. – 7.4. 2024
 • Diecézne stretnutie mládeže 6.4. 2024

  Diecézne stretnutie mládeže 6.4. 2024

  DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE  2024 – téma: 99+1 Program stretnutia pozostáva zo 4 častí a má v sebe evanjelizačnú aj formačnú časť. Toto stretnutie môže byť novým impulzom a pomôcť mladým vo farnosti. Miesto: Katedrála sv.Martina Miesto: Aula, Stodola Témy na IMPULZ: 1. Kerygma; 2. Odpustenie v rodine; 3. Osobné povolanie Miesto: telocvičňa – átrium a jedáleň Miesto: areál…

 • Tretia etapa Ježišova cesta do Emauz

  Veľkonočnou nedeľou vstupujeme do záverečnej 3. etapy nášho diecézneho pastoračného plánu „Ježišova cesta do Emauz“ a v nej sa chceme zamerať na Eucharistiu a jej miesto v živote kresťana. Naším spoločným úsilím teda bude pomôcť veriacim vstúpiť hlbšie do tajomstva Eucharistie a nanovo ohlásiť jej účinky v živote kresťana. Ponúkame vám tieto aktivity a materiály:

 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou 2024 v Liptovsko-Mikuláškom dekanáte

  Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou 2024 v Liptovsko-Mikuláškom dekanáte
 • Spoločné stretnutie vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev Spišskej diecézy

  Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský a predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS Mons. Peter Rusnák pozývajú všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev Spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024 so začiatkom o 9.30 hod. Cieľom stretnutia je spoznanie týchto spoločenstiev a hľadanie vzájomnej spolupráce pri spoločnom kráčaní a budovaní…

 •  Krížová cesta detí

   Krížová cesta detí

  Na Tretiu pôstnu nedeľu sa niektoré deti z farnosti aj z filiálky, medzi mimi aj prvoprijímajúce, zišli aj so svojimi rodiči vo farskom kostole, kde sa modlili krížovú cestu za seba i za deti na celom svete, zvlášť v krajinách kde vládnu vojnové konflikty. Ďakujeme, milé deti.

 • 2% z dane

  2% z dane

  Aj tento rok môžete rozhodnúť komu ponecháte 2% z dane. Využite túto možnosť! Ak uznáte za vhodné, budeme radi ak sa rozhodnete poukázať 2% na reštaurovanie kazateľnice. Na stránkach Komunitnej nadácie Liptov nájdete formulár https://www.knl.sk/user_files/1_Vyhlasenie2023a11.pdf a tlačivo bude aj na stolíku v kostole. Originál Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane zašlite na daňový úrad a kópiu vyhlásenia môžete nechať v sakristii alebo…