Autor Peter Fuzia

 • Trojmedzie 15.9. 2023

  Trojmedzie 15.9. 2023

  Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa uskutočnila pobožnosť krížovej cesty na miestnej Krížovej ceste našich otcov, po ktorej nasledovala sv. omša na Trojmedzí obetovaná za našich zosnulých otcov. Bolo nám dopriate krásne počasie a tak sa zišlo pekné spoločenstvo veriacich.  Po skončení sv. omše nasledovalo agapé – v podobe výborného guláša – ktorý pripravila rodina…

 • Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

  Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

  Kňazský seminár v Spišskej Kapitule pozýva chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu. Všetky podrobné informácie nájdeš na tomto odkaze:  https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-vysokoskolakov-1

 • Vezmi a čítaj

  Vezmi a čítaj

  Komisia pre mládež Spišskej diecézy pozýva zapojiť sa duchovnej kytice pre nášho novozvoleného biskupa – otca Františka Trstenského.  Biskup František je známym milovníkom Božieho slova a jeho veľkou túžbou je šíriť poznanie Svätého písma.  Aj preto sme sa rozhodli „uviť preňho kyticu“ z jednotlivých kníh Svätého písma, ktoré prečítame. Veríme, že najväčšiu radosť mu prinesie to, ak…

 • Duchovná kytica

  Duchovná kytica

  Spišské biskupstvo pozýva všetkých ľudí dobrej vôle zo Spišskej diecézy, ale aj z iných diecéz, zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského.  V rámci mesačnej duchovnej prípravy vás pozývame vytvoriť duchovnú kyticu pre nášho nového diecézneho biskupa a odovzdať mu ju duchovne, alebo aj prostredníctvom informácie, ktorú môžete poslať na emailovú…

 • Univerzia tretieho veku

  Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka štúdium na Univerzite tretieho veku (UTV) Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúkame vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie): Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na…

 • Stretnutie Matiašovčanov Slovenska 

  Stretnutie Matiašovčanov Slovenska 

  Po piatich rokoch sa opäť v našej obci a farnosti konalo stretnutie troch obcí – Matiašoviec zo Zemplína, Spiša a Liptova. Stretnutie začalo privítaním hostí v sále kultúrneho domu odkiaľ sa účastníci premiestnili do farského kostola sv. Ladislava na sv. omšu, ktorú celebroval Vdp. Peter Pincel z farnosti Matiašovce, spolu s miesnym správcom farnosti. Stretnutie…

 • Svetový deň seniorov a starých rodičov

  Svetový deň seniorov a starých rodičov

  V rámci slávenia tretieho Svetového dňa seniorov a starých rodičov bola v našej farnosti tejto skupine veriacich v obidvoch kostoloch vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Fotogaléria je z filiálneho kostola v Liptovskej Sielnici. Za fotografie ďakujeme pánovi Pavlovi Adamčiakovi.

 •  Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Ján Vojtaššáka

   Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Ján Vojtaššáka

  Dňa 5.augusta 2023 sa uskutoční celodiecézna ďakovná púť v Zákamennom z príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Púť začne Fatimskou pobožnosťou a modlitbou posvätného ruženca o 9.30 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, Spišský diecézny administrátor spolu s emeritným pomocným…

 • Duchovné stretnutie s bl. sestrou Zdenkou

  Duchovné stretnutie s bl. sestrou Zdenkou
 • Festival „Verím Pane“

  Pozývame na hudobný festival „Verím, Pane“, ktorý sa uskutoční v Námestove 21.- 23. 7.   2023. Tešia sa na vás Sima Magušinová, Jana Zubajová, aj otec biskup Jozef Haľko. Všetky ostatné informácie sa dozviete na verimpane.sk. — Štefan Bocko, zodpovedný za duchovnú službu na festivale „Verím, Pane“