Adorácia očami Cirkvi: Čo znamená klaňať sa Bohu?


https://www.slovoplus.sk/adoracia-ocami-cirkvi-co-znamena-klanat-sa-bohu