800 rokov od prvých jasličiek


Drahí bratia a sestry,
v duchu očakávania sviatkov Božieho narodenia, teda v čase Adventu, chcem spolu s Vami objavovať a ukazovať na pravú podstatu Vianoc. Robíme tak aj v duchu 800. výročia od prvých jasličiek, ktoré sv. František postavil, aby prežil tajomstvo vtelenia Božieho Syna.
Pápež František v apoštolskom liste Admirabile Signum, o význame a dôležitosti Betlehemských jaslí, píše: „Nezáleží na tom, ako je scéna Narodenia naaranžovaná: môže byť vždy tá istá alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha; toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu.“
Ukážme vo svojich príbytkoch, ale aj v susedstve, že pre nás zmyslom Vianoc je –  Dieťa v jasliach. Postavme si Betlehem, možno aj pred naším domom.
Ak z rôznych dôvodov to nebude možné, tak umiestnime do svojich okien nálepku Betlehema (viď ukážka). Aj takto budeme svedkami Ježiša Krista, ktorý prichádza v tichu noci.
Nálepka môže byť aj ako vhodný darček pre našich blízkych. Vráťme Betlehemu miesto v našich rodinách, ktoré mu patrí.
Nálepka je vo veľkosti A4. Cena 1 ks nálepky je 2 eurá (objedná kňaz vo farnosti podľa približného záujmu)
(Pozn. Nálepku nalepíte jednoducho – umiestnite ju lícovou stranou na okno, poriadne popritláčajte (ideálne handričkou) a následne odstráňte biely nosný papier. Na okne Vám zostane silueta Betlehema, ktorú je jednoduché odlepiť a použiť opakovane.)
Váš biskup František