8. ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov


Informujeme vás, že v sobotu 10. februára 2024 sa v Ružomberku uskutoční už 8. ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov.

Podujatie spája dva rozmery: charitu a šport. Počas predchádzajúcich ročníkov sa vyzbieralo okolo 15.000 €, ktoré boli venované organizáciám pracujúcim najmä s telesne a mentálne postihnutými deťmi a mládežou. To je hlavný dôvod prečo celé podujatie vzniklo. Samozrejme touto formou chceme podporovať aj záujem o šport (najmä hokej) u detí a mládeže.

Turnaja sa zúčastňujú štyri družstvá kňazov a rehoľníkov z celého Slovenska. Práve preto, že sa jedná o osoby pracujúce vo farnostiach a pastoračných centrách vo veľkej miere práve s deťmi a mladými, môžu ich aj takto motivovať k záujmu o venovanie sa športu a tak rozvíjať svoju osobnosť.

Turnaj je vysielaný televíziou LUX a z predchádzajúcich ročníkov vieme, že má veľkú sledovanosť.

Podujatie svojou účasťou v minulosti podporilo už niekoľko osobností z hokejového prostredia: Marián Hossa, Ján Laco, Dárius Rusnák, Jerguš Bača a iní.

Tento rok účasť prisľúbili: biskupi Slovenska, predsedníčka Žilinského VÚC a predseda Prešovského VÚC, primátor mesta Ružomberok, dekan ružomberského dekanátu a ďalší vzácni hostia tak z duchovného ako aj hokejového prostredia.

CHHTKS2024