25 výročie posviacky Kostola sv. Cyrila a Metoda v Lipovskej Sielnici