2% z dane


Aj tento rok môžete rozhodnúť komu ponecháte 2% z dane. Využite túto možnosť! Ak uznáte za vhodné, budeme radi ak sa rozhodnete poukázať 2% na reštaurovanie kazateľnice. Na stránkach Komunitnej nadácie Liptov nájdete formulár https://www.knl.sk/user_files/1_Vyhlasenie2023a11.pdf a tlačivo bude aj na stolíku v kostole. Originál Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane zašlite na daňový úrad a kópiu vyhlásenia môžete nechať v sakristii alebo v schránke u p. Ingrid Benčovej. KNL nám aj minulý rok finančne prispela na projekty pre našu farnosť. Za vaše príspevky vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj.